МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Видається з серпня 1996 р. Виходить 4 рази на рік

Співзасновники:

Хмельницький національний університет (Україна)

Університет Люблінська Політехніка (Польща)

Асоційований співзасновник:

Університет Вітовта Великого (Литва)

 Редактори:

О. Диха (Хмельницький, Україна), М. Пашечко (Люблін, Польща),  Ю. Падгурскас (Каунас, Литва)

Редакційна колегія:

В. Аулін (Україна, Кропивницький), П. Блау (США, Оук-Ридж), Б. Бхушан (США, Огайо), В. Войтов (Україна, Харків), Хонг Лян (США, Техас), В. Дворук (Україна, Київ), М. Дзимко (Словакія, Жиліна), М. Дмитриченко (Україна, Київ), Л. Добжанський (Польща, Глівіце), Г. Калда (Україна, Хмельницький), Т. Калачинськи (Польща, Бидгощ), М. Кіндрачук (Україна, Київ), Дженг-Хаур Хорнг (Тайвань), Л. Клименко (Україна, Миколаїв), К. Ленік (Польща, Люблін), О. Микосянчик (Україна, Київ), Р. Мнацаканов (Україна, Київ), Я. Мушял (Польща, Бидгощ), В. Олександренко (Україна, Хмельницький), М. Опеляк (Польща, Люблін), Г. Парсек (Турція, Караденіз), В. Попов (Германія, Берлін), В. Савуляк (Україна, Вінниця), А. Сігал (США,  Ванкувер), Т. Скобло (Україна, Харків), М. Стечишин (Україна, Хмельницький), М. Чернець (Польща, Люблін), В. Шевеля (Україна, Хмельницький)

Адреса редакції:
Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, к. 4-401; Хмельницький національний університет,
редакція журналу “Проблеми трибології”; тел. +380975546925, E-mail: tribosenator@gmail.com

Internet: http://tribology.khnu.km.ua

Зареєстровано Міністерством юстиції України

Свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 1917 від 14.03. 1996 р.

 (перереєстрація  № 24271-14111ПР від 22.10.2019 року)

Входить до переліку наукових фахових видань України

( Наказ Міністерства освіти і науки України № 612/07.05.19. Категорія Б.)

Індексується в МНБ: CrossRef, DOAJ, Ulrichsweb, Google Scholar, Index Copernicus