Диха Олександр Володимирович

Профіль Scopus 

Профіль Google Scholar

Посада: завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Головний редактор міжнродного наукового журналу “Проблеми трибології”.
Працює в університеті з 1989 року, стаж науково-педагогічної роботи – 32 рокb.
Закінчив в 1989 році з відзнакою Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування.

В 2018 році з відзнакою Центральноукраїнський національний технічний університет за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт, ОР магістр.
В 1993 році захистив кандидатську дисертацію “Розрахунково-експериментальні моделі контактної взаємодії, зносу і надійності підшипників ковзання про змінних навантаженнях” в Хмельницькому технологічному інституті.
В 2009 році захистив докторську дисертацію” Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті” в Хмельницькому національному університеті.
Професор кафедри зносостійкості і надійності машин з 2010 року.
Завідувач кафедри зносостійкості і надійності машин 3 2009 року.
Автор 6 монографій, 3 навчальних посібників, понад 300 наукових та навчально-методичних праць, 28 патентів на винаходи
Викладає дисципліни: Інженерія поверхні; Теоретичні основи трибології; Вузли тертя машин; Ремонт та відновлення машин; Поверхневі фізико-хімічні процеси.

Бабак Олег Петрович

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 1992 року, стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.
Закінчив в 1992 році Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування та металорізальні верстати».
В 2007 році захистив кандидатську дисертацію “Підвищення зносостійкості вузлів тертя шляхом застосування відцентрового змащення та мастильних канавок” в Хмельницькому національному університеті.
Доцент кафедри зносостійкості і надійності машин з 2011 року.
Автор 1-ї монографії, 1-го навчального посібника, понад 60 наукових та навчально-методичних праць, 2-х патентів на винаходів.
Викладає дисципліни: Технічний сервіс автомобілів та проектування авторемонтних підприємств; Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Технологія та обладнання зварювання тиском; Триботехніка та основи надійності машин.

Вичавка Анатолій Анатолійович

Посада: асистент
Працює в університеті з 2012 року, стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.
Закінчив в 2010 році з відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Зварювання».
Автор понад 15 наукових та навчально-методичних робіт.
Викладає дисципліни: Теорія процесів зварювання; Автоматизовані керування зварюванння; Зварювальні джерела живлення.

Гончар Володимир Антонович

Посада: старший викладач, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 2007 року, стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.
Закінчив в 2005 році з відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».
В 2014 році захистив кандидатську дисертацію «Підвищення зносостійкості і довговічності екструдерів для переробки фуражного зерна з домішками мінералів» в Хмельницькому національному університеті
Автор 38 наукових та навчально-методичних робіт, 8 патентів на винаходи та корисні моделі.
Викладає дисципліни: Вузли тертя машин; Поверхневі фізико-хімічні процеси; Наплавка та напилення; Інженерія поверхні.

Дробот Ольга Савівна

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 1972 року, стаж науково-педагогічної роботи – 42 роки.
Закінчила в 1970 році Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металознавство та обладнання та технологія термічної обробки».
В 1991 році захистила кандидатську дисертацію “Розробка та дослідження зносостійкості орієнтованих карбопластиків” в Хмельницькому технологічному інституті.
Автор 3понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, 7 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни: Матеріалознавство; Металознавство та термічна обробка зварних з’єднань; Технологія металів та матеріалознавства.

Каплун Павло Віталійович

Посада: доцент, доктор технічних наук
Працює в університеті з 2000 року, стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.
Закінчив в 1993 році Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування».
В 2004 році захистив кандидатську дисертацію “Підвищення довговічності зносостійкості підшипників кочення” в Хмельницькому національному університеті.

В 2018 році захистив докторську дисертацію “Науково-прикладні основи застосування безводневого іонного азотування для підвищення контактної міцності трибосистем” у Хмельницькому національному університеті
Автор 3 монографій, понад 70 наукових та навчально-методичних робіт.
Викладає дисципліни: Технологія та обладнання нанесення покриття; Технологія конструкційних матеріалів; Конструкційні матеріали.

Маковкін Олег Миколайович

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 2002 року, стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.
Закінчив у 2001 році з відзнакою Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи».
В 2002 році отримав диплом магістра з відзнакою за напрямком «Інженерна механіка».
В 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Тертя та зношування інструментальних матеріалів зі зносостійкими покриттями» в Хмельницькому національному університеті.
Автор 1 монографія, 35 наукових публікацій, 3 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Теорія, конструкція і розрахунок автомобілів; Ремонт відновлення машин; Тертя, змащення та знос машин.

Посонський Сергій Феліксович

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 2003 року, стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.
Закінчив в 2002 році з відзнакою Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».
В 2002 році отримав диплом магістра з відзнакою.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію «Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації».
Автор 20 наукових та навчально-методичних робіт, 3 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни:Надійність машин; Автоматичне керування зварюванням; Напруження та деформації при зварюванні; Діагности та ремонт автомобілів; Паяння металів.

Рудик Олександр Юхимович

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 1979 року, стаж науково-педагогічної роботи – 37 років.
Закінчив в 1979 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
В 1986 році захистив кандидатську дисертацію в Київському технологічному інституті харчової промисловості.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, 2 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни:Комп’ютерне забезпечення процесів відновлення; САПР ТП зміцнення та відновлення; Контроль якості покриттів, Основи термодинаміки і теплопередачі; Теоретичні основи теплотехніки; Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство.

Свідерський Владислав Петрович

Посада: доцент, кандидат технічних наук
Працює в університеті з 1972 року, стаж науково-педагогічної роботи – 43 роки.
Закінчив в 1972 році з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва».
В 1981 році захистив кандидатську дисертацію “Дослідження роботоздатності поршневих ущільнень компресорів без мащення високого тиску” в Ленінградському політехнічному інституті.
Доцент кафедри зносостійкості та надійності машин з 1987 року.
Автор 2 монографій, навчального посібника, понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, 8 патентів на винаходи та корисні моделі.
Викладає дисципліни:Теоретичні основи теплотехніки; Термодинаміка і теплові процеси зварювання; Основи теплотехніки і тепломасопереносу; Термодинаміка і теплопередача.

Яремчук Василь Сергійович

Посада: старший викладач
Працює в університеті з 1979 року, стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
Закінчив в 1977 році Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних робіт.
Викладає дисципліни:Теоретичні основи теплотехніки; Термодинаміка та теплопередача.