Студентська науково-дослідна робота

Студенти кафедри ТАМ щорічно приймають активну участь у Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах: Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» та за напрямом «Зварювання».


Одержання нагород студентами та/чи викладачами на конкурсах, виставках (міжнародних та всеукраїнських /регіональних)

2011 рік

1. Запорізький національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання, ст. гр.ЗВ-08-1, Косткевич Е.Е., диплом 3 ступеню

2. Кіровоградський національний технічний університет, олімпіада зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”, ст. Анічкін Ф.С., диплом 2 ступеню, олімпіада зі спец. «Зварювальні установки», ст. Петельчук В.В., диплом 1 ступеню

2012 рік

Чернігівський державний університет,  олімпіада з спеціальності «Технологія та устаткування зварювання»,. студент гр. ЗВ-09-1 Зайонц Б.І., диплом 3 ступеню

2013 рік

Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя, конкурс за напрямом “Зварювання”, студенти гр. ЗВ-09-1 Гоцюк Я.В., Козюк О.М., диплом 3 ступеню

2014 рік

Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя, конкурс за напрямом “Зварювання”,. студент гр. ЗВ-10-1 Тихонюк В.М., диплом 3 ступеню

2015 рік

Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”,  гр. ТВМм-10-1 Островський С.В., диплом 2 ступеню

2016 рік

Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”, гр. ТВМм-11-1 Заболотній В.Д., диплом 3 ступеню

2017 рік

1. Кіровоградський національний технічний університет, конкурс за напрямом “Зварювання”, гр. ПМВАм-12-1, Мавлютов В., диплом 2 ступеню

2. Центральноукраїнський національний технічний університет, олімпіада зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”, гр. ПМВАм-12-1, Балянда Д., диплом 2 ступеню

2018 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 20 квітня 2018 р., «ЦНТУ» м Кропивницький:  Ст. гр. МТВАм-17-1 Гетьман М.В. посів перше загальне 1-місце

2019 рік

Ст. гр. МТВА-18-1 Поліщук Роман. 2-місце У Всеукр. олімп з спец. “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин”, ЦНТУ, м. Кропивницький

 

Студентський науковий гурток

“Дослідження працездатності деталей автомобільної техніки”

 

На кафедрі ТАМ створений постійнодіючий студентський науковий гурток “Дослідження працездатності деталей автомобільної техніки” (кер. доцент Рудик О.Ю.), де студенти під час виконання курсового проектування, лабораторного практикуму аналізують та оптимізують конструкції деталей автомобільної техніки за критерієм працездатності. (Рішення НТР ХНУ №13 від 28.12.2018р.).

Основні напрямки роботи гуртка:
– визначення міцнісних і стійкісних характеристик деталей автомобільної техніки та пристосувань для їх ремонту, відновлення та зміцнення;
– CAD/CAE-системи та їх роль у проектуванні й розрахунку вузлів і деталей автомобілів;
– 3D-моделювання стендів діагностики, знімачів, піднімачів транспортних засобів з наступним використанням методу скінченних елементів для їх оптимізації;
– підвищення експлуатаційної надійності деталей та комп’ютерне моделювання безпечного руху автомобіля;
– застосування SolidWorks Simulation в енергоресурсозбереженні (зокрема, для заміни матеріалів деталей автотранспорту);
– дослідження напружено-деформованого стану деталей автомобільного транспорту за допомогою чисельного моделювання з метою підвищення їх надійності;
– підготовка висококваліфікованих фахівців автомобілебудування на базі застосування SolidWorks та його додатків.

Так, результатами таких досліджень стали наступні публікації студентів спец. Автомобільний транспорт:

– Загоруйко М.В. Використання CAD/CAE-систем для підготовки спеціалістів / М.В. Загоруйко, Л.В. Боровик, О.Ю. Рудик // Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у закладах вищої освіти: погляд здобувачів вищої освіти і молодих вчених. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 97-100. – URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8400

 – Боровик О.В. Впровадження у навчальний процес CAE/CAD-систем / О.В. Боровик, О.Ю. Рудик, О.В. Дідух // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава: КУЕП ПДАА, 2019. – С. 128-132. – URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8439

– Боровик О.В. Безперервність навчального процесу – основа якісної професійної освіти / О.В. Боровик, О.Ю. Рудик, Б.М. Золюк // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. – [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал]. – Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 267-269. – URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8398

– Рачок Р.В. Дослідження працездатності стенду діагностики автомобільної техніки за допомогою SolidWorks / Р.В. Рачок, О.Ю. Рудик, В.С. Єрмаков // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава: КУЕП ПДАА, 2019. – С. 80-85. – URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8431

– Боровик О.В. Застосування SolidWorks Simulation у навчальному процесі / О. В. Боровик, О. Ю. Рудик, В. С. Паска // Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти: зб. наук. праць матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня 2019 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2019. – С. 39-42. – URL: http://iiot.nau.edu.ua/images/docs/conference/aktualni_problemy/Збірка_Конференція_2019.pdf

– на VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», 09 червня 2020 р., м. Київ: НАУ відправлена робота Посполіти В.В. “Підготовка висококваліфікованих фахівців автомобілебудування на базі застосування SolidWorks”.

Загалом у рамках роботи гуртка за 2015-2020 роки було підготовлено 177 доповідей студентів для конференцій різного рівня на автомобільну тематику. http://elar.khnu.km.ua/jspui/simple-search?query=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0

Звіт про роботу гуртка за 2015 рік

Звіт про роботу гуртка за 2016 рік

Звіт про роботу гуртка за 2017 рік

Звіт про роботу гуртка за 2018 рік

Звіт про роботу гуртка за 2019 рік

Звіт про роботу гуртка за 2020 рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТАМ 2021 РІК

Звіт про роботу гуртка (гр. АТ-16-1)

На кафедрі  залучається неформальна освіта –  курси SolidWorks (керує проф. Харжевський В.О.) з отриманням відповідного сертифікату. Що це дає студенту в межах кафедри:
1. З дисципліни “Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту”  власник сертифікату SolidWorks звільняється від лабораторних робіт.
2. Йому видається індивідуальне завдання, за результатами виконання якого оформляється наукова робота, що відсилається для публікації. Для чого це?
3. Для захисту магістерської роботи обов’язково необхідні власні публікації студента у фахових виданнях, апробація результатів роботи на конференціях різного рівня (Лист МОН України №1/9-168 від 25.04.01).

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”sng”]