1. Патент на корисну модель № 72451 Україна, МПК С 09 Д127/18, МПК С 09 Р5/03, Антиадгезійне зносостійке покриття / Свідерський В.П., Кириченко Л.М. Заявник Хмельницький національний університет, заявл. 01.12.2011, опубл. 27.08.2012. Бюл. №16.
 2. Патент на корисну модель №81624 Україна, МПК С10М 107/00 Антифрикційна композиція “Флубон – 15 ППМ”/ Свідерський В.П., Кириченко Л.М. Заявник Хмельницький національний університет, зявл., 13.12. 2012, опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13
 3. Патент на корисну модель №87852, Україна, МПК (2014.01) С10М 115/00, С10М 101/04 (2006.01), С10М 129/08 (2006.01), С10М 137/00. Мастильна композиція “Глірапсол-nS-MAPN” / Кириченко В.І., Кириченко Л.М., Свідерський В.П. Заявник Хмельницький національний університет, заявл. 22.07.2013, опубл. 25.02.2014, Бюл. №4
 4. Патент На корисну модель № 86585 від 10.01. 2014р. Композиційний матеріал. (19) / Дробот О.С. UA МПК(2013.01) С08К3/00, номер заявки И 201306086, дата подачі заявки 17.05 13. Чинний з 10.01 2014р., Бюл.№1
 5. Патент на корисну модель №104531 Спосіб визначення залишкових напружень в дифузійних покриттях. Каплун П.В., Гончар В.А., Паршенко А.В. Опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.
 6. Патент на корисну модель №104570 Спосіб визначення модуля пружності дифузійного покриття. Каплун П.В., Гончар В.А., Паршенко А.В. Опубліковано 10.02.2016, бюл. №3
 7. Патент на корисну модель №106181 Спосіб випробувань на контактну витривалість при коченні з проковзуванням. Каплун П.В., Гончар В.А., Паршенко А.В. Опубліковано 25.04.2016, бюл. №8.
 8. Патент на корисну модель. МПК С09D 127/00 Антиадгезійне, зносостійке покриття / Свідерський В. П., Кириченко Л. М., заявник і патентовласник Хмельницький національний університет, заявка u 2016 05670 від 26.05.2016, опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 5 с.
 9. Пат. 63800 на корисну модель. МПК B23Н 9/00 Спосіб формування зносостійкої циліндричної металевої поверхні / Диха О.В., Чумаков О.П., Диха М.О. − u 2011 02304; заявл. 28.02.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20, 2011р.
 10. Пат. України № 66857. Пристрій для електроконтактного формування дискретно зміцненої внутрішньої циліндричної поверхні [Текст] / С.Ф. Посонський, В.П. Вельбой, О.В. Диха; Укр. – № u201106963; Заявл. 02.06.11; Опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2, 2012 р.
 11. Пат. України № 66517u Спосіб дискретної електроконтактної цементації циліндричної поверхні [Текст] / О.В. Диха, О.С. Дробот, В.П. Вельбой, С.Ф. Посонський; Укр. – № u201106950; Заявл. 02.06.11 ; Опубл. 10.01.12, Бюл. № 1, 2012 р.
 12. . Пат. України № 82697 Спосіб випробування і оцінювання зносостійкості пар тертя ковзання за схемою «циліндр-куля» [Текст] / О. В. Диха, В. П. Вельбой, М. О. Диха; Укр. –№ 2013 02732 ; Заявл. 04.03.2013. Опубл. 12.08.2013. Бюл. № 15, 2013р.
 13. Пат. України №94210 . МПК G01N3/56 Спосіб випробувань на зносостійкість конструкційних і мастильних матеріалів за схемою «конус-три кульки» / Диха О.В., Гедзюк Т.В. − u201402343; Заявл. 07.03.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21, 2014р
 14. Пат. України № 95055 . МПК (2014.01) С 10М 163/00 Присадка до мастильних матеріалів / Диха О.В., Гедзюк Т.В., Вельбой В.П. − u201406804; Заявл. 16.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014р
 15. Пат. України №99526 МПК C10M 163/00. Спосіб випробувань і оцінки зносу пар тертя з урахуванням температури / Диха О.В., Вельбой В.П., Гедзюк Т.В. − u201413797; Заявл. 22.12.2014. Бюл. № 11, 2015р
 16. Пат. 110846 Україна, МПК F16C 33/10. Радіальний підшипник ковзання / О.В. Диха, В.П. Вельбой, С.Ф. Посонський, К.О. Диха ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. . − u 2016 03501 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016. Бюл №20 . − 4 с.
 17. Пат. 110847 Україна, МПК B24B 39/04. Пристрій для формування маслоутримувальної канавки змінної глибини / О.В. Диха, В.П. Вельбой, М.О. Диха, В.В. Синюк ; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. . − u 2016 03502 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016. Бюл №20 . − 4 с.
 18. Пат. 112818 Україна, МПК F16N 7/36, F16N 7/00 . Спосіб мащення вузлів тертя / О.П. Бабак, В.П. Вельбой, О.В. Диха; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. − u 2016 07751 ; заявл. 13.07.2016 ; опубл. 2016. Бюл № 24 . − 4 с.
 19. Пат. 113648 Україна, МПК B01F 3/18 (2006.01). Пристрій дозування і ущільнення фторопластових композицій для підшипників ковзання / О.В. Диха, В.П. Вельбой, В.П. Свідерський; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. − u 201607750; заявл. 10.02.2017; опубл. 2017. Бюл № 3 . − 4 с.
 20. Пат. 116536 Україна, МПК B23P6/02 (2006.01), B05D 5/00. Спосіб відновлення напрямних ковзання полімерним антифрикційним матеріалом / О.В. Диха, В.П. Вельбой, А.А. Вичавка; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. − u 201612345; заявл. 05.12.2016; опубл. 25.05.2017. Бюл № 10. − 3 с.
 21. Пат. 118570 Україна, МПК B24B 39/04 (2006.01). Спосіб формування маслоутримувального макропрофілю / О.В. Диха, В.П. Вельбой, А.А. Вичавка; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. − u 201702553; заявл. 20.03.2017; опубл. 10.08.2017. Бюл № 15. − 3 с.
 22. Пат. 134956 Україна, МПК G01N 19/02 (2006.01). Спосіб визначення динамічного коефіцієнту тертя / О.В. Диха, В.П. Вельбой, В.О. Дитинюк; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. −  u 2019 00171; заявл. 04.01.2019; опубл. 10.06.2019. Бюл № 11. − 4 с. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=259231
 23. Пат. 137035 Україна, МПК B23H 9/00 (2006.01). Спосіб електроконтактного дискретного зміцнення циліндричної внутрішньої поверхні / О.В. Диха, В.П. Вельбой, М.О. Диха, В.О. Дитинюк; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. −  u 2019 03175; заявл. 01.04.2019; опубл. 25.09.2019. Бюл № 18. − 4 с. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261966
 24. Пат. 137231 Україна, МПК B23H 9/00 (2006.01). Спосіб дискретного азотування гладкої внутрішньої поверхні / О.В. Диха, В.П. Вельбой, В.О. Дитинюк; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. −  u201903465; заявл. 05.04.2019; опубл. 10.10.2019. Бюл № 19. − 4 с. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262239